Online positionering voor Didacticum

Positioneringsplan en corporate website

Online positionering

Didacticum Groep is een opleider en ICT-dienstverlener gericht op het migreren, beheren en optimaliseren van ICT-omgevingen. ICT-kennis is geen doel op zich maar een middel waarmee Didacticum bijdraagt aan de langetermijndoelstellingen en winstcijfers van haar partners en klanten. Didacticum bevindt zich daarmee op het snijvlak van business en IT. In een betrokken samenwerking vertaalden we deze gedachte naar een heldere en eenduidige online boodschap voor Didacticum.

De uitdaging

Didacticum is de als ICT-dienstverlener constant in beweging. Professionals van Didacticum weten als geen ander wat de organisatie speciaal maakt en waar zij voor staat. In de gedachten en beleving van (potentiële) klanten is de verandering echter niet altijd duidelijk, terwijl de organisatie juist bij hen een onderscheidende positie ten opzichte van concurrenten wil realiseren. De daardoor ontstane kloof tussen de werkelijke en gewenste identiteit vormde voor Didacticum aanleiding tot het uitwerken van een nieuwe, toekomstbestendige propositie. Vanuit een organisatie-brede samenwerking is nagedacht over een nieuw communicatieperspectief.

Met de herpositionering kwam de belangrijkste salesdoelstelling van de bestaande corporate website te vervallen. Deze stond voornamelijk in het teken van de verkoop van opleidingen. Didacticum hecht op het moment echter meer waarde aan het delen van de nieuwe propositie met de buitenwereld. Online positioneren en het versterken van het merk is waar het om draait. Didacticum speelde met de vraag hoe haar corporate website kon bijdragen aan deze nieuwe salesdoelstelling en wat zij verder online kon doen om de kennis van het merk te vergroten en een duidelijke positie in de markt te zetten. Wij brainstormden mee, adviseerden en ontwikkelden een plan.

De aanpak

Bij Cadform onderkennen we het belang van een herkenbare en onderscheidende identiteit. Hoewel ons startpunt was gelinkt aan de wens voor een nieuwe corporate website zijn we niet zomaar begonnen met het ontwerp. Eerst deden we een stapje in de diepte om te bepalen wat voor doelstellingen er waren en met wie we te maken hebben als we online gaan communiceren. Dit resulteerde in een gestructureerd plan om de online positionering te verstevigen en bij te dragen aan een unieke merkervaring voor Didacticum.


Geïntegreerd online communicatieplan

De eerste stap die we namen was het in kaart brengen van de online aanwezigheid van Didacticum. Aan de hand van een quickscan bepaalden we de invloed van de bestaande online middelen op Didacticum, de doelstellingen en natuurlijk de stakeholders. Daarbij maakten we onderscheid tussen focuswebsites, websites van derden, social media en job bords. In samenwerking bepaalden we vervolgens een nieuwe online communicatiestrategie, gericht op het ondersteunen van de awareness en vindbaarheid van het merk Didacticum. Naast een idee voor een nieuwe corporate website omvatte deze een plan voor de inzet van social media en een SEO-plan voor de website. Ook schreven we een concept voor de ontwikkeling van een thought leadership positie in de markt. De online positionering is zo ingericht dat de verschillende online middelen elkaar versterken.


WordPress development

De nieuwe corporate website vormt het centrum voor het uitdragen van de Didacticum-ervaring. Voor al onze weboplossingen zetten we contentmanagementsysteem WordPress in. We werken daarbij volgens onze vaste aanpak, die in het verleden zijn waarde heeft bewezen en nog iedere dag effectief blijkt te zijn.

Functioneel en grafisch ontwerp
Na de inventarisatie startten we met het functioneel ontwerp van de website. Dit bestond uit een eerste concept van de lay-out van de interface, bestaande uit drie tot vijf verschillende views, waaronder de homepage. Aan de hand van wireframes maakten we de technische structuur inzichtelijk, nog zonder visuele vormgeving. Na het formeel afronden van het functioneel ontwerp gingen we over tot het ontwikkelen van hoge resolutie schermweergaven van de pagina’s. Zo gaven we een beeld van hoe de website er op verschillende modaliteiten uit zou gaan zien.

Development
Van wireframes en grafische weergave gingen we door naar de online realisatie. De front-end templates bouwden we in HTML5 en CSS en waar nodig gebruikten we Javascript en JQuery voor eenvoudige effecten. We installeerden WordPress op een door Didacticum aangewezen server, verzorgden de setup van de adminomgeving en ontwikkelden een thema dat aansloot bij ons functioneel ontwerp. Het voordeel van het gebruik van WordPress is dat Didacticum zelf content kan toevoegen en aanpassen. Door gebruik van plugins verbreedden we de functionaliteit van het WordPress framework en maakten we onderdelen van de website gebruiksvriendelijker in beheer. Om de stabiliteit en performance van de site te garanderen hielden we het aantal plugins echter beperkt.

Testing en lancering
Op het moment dat iedereen tevreden was over het eindresultaat zijn we overgegaan tot de live-gang van de website. Voorafgaand is de werking van de site door beide partijen uitgebreid getest in verschillende browsers en gecontroleerd op de werking van de algemene functionaliteiten.

Testing

Het resultaat

We realiseerden een plan om op pragmatische wijze aan de slag te gaan met het bouwen van een online identiteit. Door traditionele KPI’s los te laten en te zoeken naar nieuwe online gerichte KPI’s, beschikt Didacticum over een instrument om zowel vorm te geven aan haar merk als wel te meten hoe het merk zich ontwikkelt. Branding draagt uiteindelijk dus bij aan sales, zonder dat er direct financiële targets gekoppeld worden.