Ledencommunicatie BOVAG

Persoonlijk contact met 1.200 autobedrijven

Ledencommunicatie

BOVAG is een brancheorganisatie van 10.000 ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden. Ruim 1.200 autobedrijven bieden als extra dienst ook BOVAG-autoverzekeringen aan. Begin 2015 zijn alle pakketten aangepast, en dat betekende een grootschalige communicatiecampagne om de aangesloten BOVAG-leden daarvan op de hoogte te stellen.

De uitdaging

Bovemij Financiële Diensten – de overkoepelende organisatie voor BOVAG-verzekeringen – had behoefte aan een structurele actie om alle aangesloten leden die verzekeringen aanbieden op de hoogte te stellen van het nieuwe aanbod. Naast het controleren van de actualiteit van Point Of Sale materiaal zoals flyers, folders en andere items was het ook nodig om de website van ieder bedrijf te controleren op juiste informatie.

De leden van BOVAG zijn stuk voor stuk ondernemer en zoals elke ondernemer zijn zij stuk voor stuk druk bezet. Tijd is kostbaar. Bovemij en BOVAG hebben de wens om het contact met deze ondernemers te versterken en de relatie te intensiveren. Het uiteindelijke doel is ambassadeurschap te verhogen en daarmee ook de conversie naar gesloten verzekeringen een boost te geven.

De aanpak

Net als bij BOVAG geloven we bij Cadform in een persoonlijke benadering. Voor deze opdracht schetsten we dan ook een plan waarbij we een mix ontwikkelden van telefonisch contact, de inzet van gepersonaliseerde e-mailcommunicatie en het beschikbaar stellen van technische ondersteuning. Communicatie met leden van verenigingen vraagt om een speciale aanpak.


Communicatieteam

We startten het project met een kickoff-meeting met Bovemij bij ons in Breukelen. Cadform richtte een team op bestaande uit vier communicatiemedewerkers die namens Bovemij telefonisch contact mochten opzoeken met de leden. Voorafgaand aan ieder gesprek voerden we een quickscan uit op de website van het bedrijf om de actualiteit van de content te controleren. Ieder gesprek was gericht op het onder de aandacht brengen van de nieuwe verzekeringspakketten, het eventueel aanbieden van nieuwe online content en het bedanken voor hun trouwe lidmaatschap.


Inzet van gepersonaliseerde email

Om ondernemers te helpen met het actualiseren van hun online content formuleerden we een beknopte handleiding voor de implementatie van tekst en een interactieve websitebanner. Tijdens het telefoongesprek vroeg ons team of hier behoefte aan was. Middels de inzet van onze e-mailsoftware stuurden we een persoonlijk bericht naar het autobedrijf.


Nazorg

Enkele weken na het eerste contact herhaalden we de cyclus van het controleren van de websites en het contact opzoeken met de autobedrijven. Als ze de content aangepast hadden werden ze bedankt en gingen we na of er nog verdere vragen waren. Indien de content nog niet geactualiseerd bleek te zijn bood Cadform aan te helpen om de juiste content toe te voegen.

Bovag

Het resultaat

In een kleine drie maanden zijn alle 1200 bedrijven persoonlijk benaderd en hebben zij de content geactualiseerd. Het stond leden vrij om de interactieve banner toe te voegen aan hun website. Aan het gebruik van de banner is een leadvergoeding gekoppeld. Aan het einde van de campagne hadden zo’n 120 bedrijven het tooltje geïmplementeerd.


1.200 bedrijven
meer dan 1.000 persoonlijke emails
bijna 2.000 telefoongesprekken in 3 maanden
een enorme groep tevreden ondernemers

 

Met deze campagne hebben we een meetbare conversie van 10% gerealiseerd op de implementatie van de websitebanner. Daarnaast leidde de actie tot positief verraste ondernemers en gaven we succesvol invulling aan de uitdaging om het contact met leden te intensiveren. Het indirecte effect van onze inspanningen was een positieve impact op de relatie tussen leden en BOVAG als brancheorganisatie.